طراحی و اجرای نما

طراحی نمای ساختمان

نمای بیرونی ساختمان نقش مثبتی در عرصه عمومی دارد و به عنوان جزئی جدایی ناپذیر ساختمان مهم در نظر گرفته شده و طراحی می شود. نمای یک ساختمان که از خیابان قابل مشاهده است نقش مهمی در کمک به راحتی و جذابیت یک منطقه دارد. بنابراین، نما باید به گونه ای طراحی شود که دارای مقیاس و ظاهری دلپذیر، نسبت و ریتم باشد. باید در طراحی نمای ساختمان بسیار توجه داشت تا اطمینان حاصل شود که ساختمان در معرض دید جدی از نزدیکی و دور قرار دارد. ضروری است که تمام ارتفاعات ساختمان به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از توسعه کلی در نظر گرفته و طراحی شود.

اصول طراحی بهترین نمای ساختمان

یک خط مشترک باعث تداوم نمای ساختمانها می شود و تعریف و محوطه خیابان را ارائه می دهد. این امر عرصه عمومی را تقویت می کند و به ادغام یک ساختمان جدید در یک محیط ساخته شده موجود کمک می کند.

آنامیس، سایت تخصصی طراحی نمای ساختمان

نما عنصری از ساختمان می باشد که امروزه جزء جدایی ناپذیر از بدنه شهری نیز به حساب می آید. وظیفه طراحی نمای ساختمان، جداسازی زندگی خصوصی از زندگی شهری است. نماها معرف فضاهای عمومی و کاربری ساختمانها هستند و به همین دلایل می باشد که نمای ساختمان از حساسیت و اهمیت بسیاری برخوردار است.

گروه آنامیس در طی سالهای فعالیت خود با تکیه بر دانش معماری روز و همچنین امر مهم تسلط بر ضوابط شهرداری، با ایده های نوین و طرح های پویا و مدرن در خدمت کارفرمایان در سراسر کشور می باشد. شما می توانید جهت مشاوره طراحی نمای ساختمان و همچنین اطلاع از قیمت طراحی نمای ساختمان با ما در ارتباط باشید.

در سالهای اخیر با معطوف شدن توجه مردم به نقش نما در معرفی بناها و ساختمان ها و ارزش افزوده ای که از این طریق به ساختمان ها تعلق میگیرد و همچنین با تصویب طرح تفضیلی شهر تهران و ضوابط جدید، طراحان و کارفرمایان با شرایط جدیدی روبرو شده اند.

طراحی نمای ساختمان