لیست قیمت روز سنگ ساختمانی

24 اسفند ، 1401
سنگ ساختمانی آنامیس

لیست قیمت روز انواع سنگ ساختمانی در سنگ ساختمانی آنامیس بروز شده در 1401/12/24

 اعتبار قیمت ها ۷ روز می باشداعتبار قیمت ها ۷ روز می باشد
نوع سنگقیمت برای هر متر مربع (داخلی)قیمت برای هر متر مربع (صادراتی)
قیمت سنگ چینی ازنا سایز 20*20190/000 
قیمت سنگ ازنا سایز 30*30380/000 
قیمت سنگ ازنا سایز 40*40540/000 
قیمت سنگ ازنا سایز 60*60860/000 
قیمت سنگ ازنا سایز اسلباز 910/000 به بالا 
قیمت سنگ ازنا سایز 40 طولی750.000-950.000 
قیمت سنگ ازنا سایز پله1/400/000 1/300/000 1/200/000 
قیمت سنگ گوهره سایز 30*30150/000 
قیمت سنگ گوهره سایز 35*35150/000 
قیمت سنگ گوهره سایز 40*40190/000 
قیمت سنگ گوهره سایز 40*60 250/000
قیمت سنگ گوهره سایز 40*80 250/000
قیمت سنگ گوهره سایز 60*60 250/000
قیمت سنگ گوهره سایز 30*60 240/000
قیمت سنگ گوهره سایز 60 طولی 250/000
قیمت سنگ گوهره سایز 40 طولی170/000-190/000 
قیمت سنگ گوهره سایز 30 طولی160/000250/000
قیمت سنگ گوهره سایز 20 طولی150/000 
قیمت سنگ گوهره سایز پله 230/000 270/000 290/000 
قیمت سنگ گوهره سایز اسلب 550/000 650/000 
قیمت سنگ هرسین سایز 30 و 40 طولی390/000420/000
قیمت سنگ مرمریت هرسین سایز 60 طولی570/000570/000
قیمت سنگ مرمریت هرسین سایز 60*60 590/000
قیمت سنگ مرمریت هرسین سایز پله730/000 650/000 
قیمت سنگ مرمریت هرسین سایز اسلب550/000 650/000 770/000 
قیمت سنگ لایم استون اسلام آباد سایز 30 و 40 طولی230/000350/000
قیمت سنگ لایم استون اسلام آباد سایز 60 طولی310/000350/000
قیمت سنگ لایم استون اسلام آباد سایز 60*60 350/000
قیمت سنگ لایم استون اسلام آباد سایز پله300/000 340/000 390/000 
قیمت سنگ لایم استون اسلام آباد سایز اسلب 
قیمت سنگ تراورتن سایز اسلب700/000 800/000 900/000 
قیمت سنگ مرمریت مهکام سایز اسلب700/000 
قیمت سنگ تراورتن عباس آباداز 500/000 به بالا 
قیمت سنگ تراورتن حاجی آباداز 400/000 به بالا 
قیمت سنگ تراورتن دره بخاریاز 400/000 به بالا 
برای خرید سنگ ساختمانی در انواع مختلف با ما در ارتباط باشید.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
6Lcgq0MaAAAAABD63h8gSJ8k5h2RII9aeAqmEbz9