لیست قیمت روز سنگ ساختمانی

24 آبان ، 1401
سنگ ساختمانی آنامیس

لیست قیمت روز انواع سنگ ساختمانی در سنگ ساختمانی آنامیس بروز شده در 1401/08/24

 اعتبار قیمت ها ۷ روز می باشداعتبار قیمت ها ۷ روز می باشد
نوع سنگقیمت برای هر متر مربع (داخلی)قیمت برای هر متر مربع (صادراتی)
قیمت سنگ چینی ازنا سایز 20*20180/000 
قیمت سنگ ازنا سایز 30*30370/000 
قیمت سنگ ازنا سایز 40*40530/000 
قیمت سنگ ازنا سایز 60*60850/000 
قیمت سنگ ازنا سایز اسلباز 900/000 به بالا 
قیمت سنگ ازنا سایز 40 طولی730.000-930.000 
قیمت سنگ ازنا سایز پله1/350/000 1/250/000 1/100/000 
قیمت سنگ گوهره سایز 30*30180/000 
قیمت سنگ گوهره سایز 35*35180/000 
قیمت سنگ گوهره سایز 40*40180/000 
قیمت سنگ گوهره سایز 40*60 180/000
قیمت سنگ گوهره سایز 40*80 190/000
قیمت سنگ گوهره سایز 60*60 210/000
قیمت سنگ گوهره سایز 30*60 190/000
قیمت سنگ گوهره سایز 60 طولی 240/000
قیمت سنگ گوهره سایز 40 طولی160/000-180/000 
قیمت سنگ گوهره سایز 30 طولی140/000160/000
قیمت سنگ گوهره سایز 20 طولی130/000 
قیمت سنگ گوهره سایز پله 220/000 260/000 290/000 
قیمت سنگ گوهره سایز اسلب 520/000 620/000 
قیمت سنگ هرسین سایز 30 و 40 طولی370/000390/000
قیمت سنگ مرمریت هرسین سایز 60 طولی560/000560/000
قیمت سنگ مرمریت هرسین سایز 60*60 570/000
قیمت سنگ مرمریت هرسین سایز پله690/000 620/000 
قیمت سنگ مرمریت هرسین سایز اسلب520/000 620/000 740/000 
قیمت سنگ لایم استون اسلام آباد سایز 30 و 40 طولی210/000310/000
قیمت سنگ لایم استون اسلام آباد سایز 60 طولی290/000310/000
قیمت سنگ لایم استون اسلام آباد سایز 60*60 300/000
قیمت سنگ لایم استون اسلام آباد سایز پله290/000 320/000 370/000 
قیمت سنگ لایم استون اسلام آباد سایز اسلب 
قیمت سنگ تراورتن سایز اسلب600/000 700/000 800/000 
قیمت سنگ مرمریت مهکام سایز اسلب600/000 
قیمت سنگ تراورتن عباس آباداز 300/000 به بالا 
قیمت سنگ تراورتن حاجی آباداز 250/000 به بالا 
قیمت سنگ تراورتن دره بخاریاز 250/000 به بالا 
برای خرید سنگ ساختمانی در انواع مختلف با ما در ارتباط باشید.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
6Lcgq0MaAAAAABD63h8gSJ8k5h2RII9aeAqmEbz9