لیست قیمت روز سنگ ساختمانی

10 اردیبهشت ، 1402
سنگ ساختمانی آنامیس

لیست قیمت روز انواع سنگ ساختمانی در سنگ ساختمانی آنامیس بروز شده در 1402/02/10

 اعتبار قیمت ها ۷ روز می باشداعتبار قیمت ها ۷ روز می باشد
نوع سنگقیمت برای هر متر مربع (داخلی)قیمت برای هر متر مربع (صادراتی)
قیمت سنگ چینی ازنا سایز 20*20290/000 
قیمت سنگ ازنا سایز 30*30480/000 
قیمت سنگ ازنا سایز 40*40640/000 
قیمت سنگ ازنا سایز 60*60960/000 
قیمت سنگ ازنا سایز اسلباز 1/100/000 به بالا 
قیمت سنگ ازنا سایز 40 طولی850.000-1.100.000 
قیمت سنگ ازنا سایز پله1/500/000 1/400/000 1/300/000 
قیمت سنگ گوهره سایز 30*30300/000 
قیمت سنگ گوهره سایز 35*35300/000 
قیمت سنگ گوهره سایز 40*40350/000 
قیمت سنگ گوهره سایز 40*60 400/000
قیمت سنگ گوهره سایز 40*80 420/000
قیمت سنگ گوهره سایز 60*60 450/000
قیمت سنگ گوهره سایز 30*60 400/000
قیمت سنگ گوهره سایز 60 طولی 400/000
قیمت سنگ گوهره سایز 40 طولی260/000-290/000 
قیمت سنگ گوهره سایز 30 طولی250/000350/000
قیمت سنگ گوهره سایز 20 طولی200/000 
قیمت سنگ گوهره سایز پله 450/000 390/000 290/000 
قیمت سنگ گوهره سایز اسلب 850/000 750/000 
قیمت سنگ هرسین سایز 30 و 40 طولی490/000520/000
قیمت سنگ مرمریت هرسین سایز 60 طولی670/000670/000
قیمت سنگ مرمریت هرسین سایز 60*60 690/000
قیمت سنگ مرمریت هرسین سایز پله830/000 750/000 
قیمت سنگ مرمریت هرسین سایز اسلب650/000 750/000 870/000 
قیمت سنگ لایم استون اسلام آباد سایز 30 و 40 طولی330/000450/000
قیمت سنگ لایم استون اسلام آباد سایز 60 طولی410/000450/000
قیمت سنگ لایم استون اسلام آباد سایز 60*60 450/000
قیمت سنگ لایم استون اسلام آباد سایز پله400/000 440/000 490/000 
قیمت سنگ لایم استون اسلام آباد سایز اسلب 
قیمت سنگ تراورتن سایز اسلب800/000 900/000 1/000/000 
قیمت سنگ مرمریت مهکام سایز اسلب800/000 
قیمت سنگ تراورتن عباس آباداز 500/000 به بالا 
قیمت سنگ تراورتن حاجی آباداز 400/000 به بالا 
قیمت سنگ تراورتن دره بخاریاز 400/000 به بالا 
برای خرید سنگ ساختمانی در انواع مختلف با ما در ارتباط باشید.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
6Lcgq0MaAAAAABD63h8gSJ8k5h2RII9aeAqmEbz9